vendredi 26 octobre 2012

Bhaktapur, la ville en forme de conque … Bhaktapur, la konkforma urbo.C'est une des capitales des anciens royaumes de la vallée de Katmandou, fondée au IXème siècle. Bhaktapur, avec son million d'habitants, a su conserver ses petites rues pavées de briques et une grande partie de son ancienne architecture.

Iama ĉefurbo de unu el la reĝlandoj de la katmandua valo, kaj fondita en la IXa jarcento, Bhaktapur, malgraŭ miliono da loĝantoj sukcesis konservi siajn brikpavumitajn stratetojn kaj grandan parton de sia antikva arkitekturo. 

La porte de la ville.
La urbopordo.

Dans le palais royal, le temple de Taleju est fermé aux non-hindous et abrite sa propre déesse vivante (Kumari). Le bassin royal est entouré de serpents.

En la reĝa palaco, la Taleju-templo, neenirebla por ne-hinduoj havas sian propran vivantan diinon (Kumari). La reĝan basenon ĉirkaŭas skulptitaj serpentoj.

La baignoire du roi...
La reĝa baseno…

...et son robinet.
…kaj ties krano.

Après un dédale de petites rues étroites aux fenêtres de bois sculptées et de places entourées de temples, nous arrivons dans le quartier des potiers. Sur les places, le riz paddy est mis à sécher.

Post paŝado tra labirinto de mallarĝaj stratetoj kun skulptitaj lignaj fenestroj kaj kun placetoj ĉirkaŭitaj de temploj, ni fine alvenis en la kvartalon de potistoj. Sur la placoj, ĵusrikoltita rizo sekiĝis surgrunde.  

Les fenêtres de bois sculpté typiques du Népal.
Tipe nepalaj fenestroj el skulptita ligno. 

Le séchage du riz sur les places.
Surplaca sekigado de rizo.

Riz et poteries sèchent au soleil.
Rizo kaj potoj sekiĝantaj subsune. 


Cuisson des poteries sous la cendre de paille de riz.
Kuirado de potoj sub rizpajla cindro.

 Il y a tant de choses à voir ! L'appareil photo chauffe. Pour la première fois depuis notre périple au Népal, nous rencontrons quelques groupes de touristes occidentaux. 

Tiom da vidindaĵoj ! La fotilo varmiĝis. La unuan fojon ekde la komenco de nia vojaĝo en Nepalo ni ekvidis kelkajn grupojn da okcidentaj turistoj. 

La porte d'or.
La ora pordo. 

 
  
Nous sommes restés une journée dans la ville, mais trois jours auraient été nécessaires pour découvrir tous les temples, les palais et les nombreuses boutiques artisanales en tout genre.

La tutan tagon ni restadis en la urbo, sed tri tagoj necesus por malkovri ĉiujn templojn, palacojn kaj ĉiuspecajn metiistajn butikojn.Un brodeur de rue.
Surstrata brodisto.


Momo est vraiment partout !
Momo ja ĉie troviĝas !
  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire