lundi 29 octobre 2012

Kvar nevaraj vilaĝoj … Quatre villages Newar : Panauti, Dhulikhel, Bungamati et Khokana.

La nevara popolo, la plej malnova de Nepalo, loĝas precipe en la valo de Katmanduo.  

Le peuple newar est la plus ancienne population du Népal, qui loge principalement dans la vallée de Katmandou.

Denove sur vojo…
De nouveau sur la route...

… laŭlonge de rikoltataj rizkampoj.
...le long des champs de riz en pleine récolte.

En tiuj tipaj vilaĝoj, la vivo okazas precipe sur stratoj. Tie oni laboras, ludas, sin lavas kaj babiladas, meze de anasoj kaj kaproj. La ridetantaj geknaboj estas amikemaj, kaj bonvenigas nin pere de « namaste » kun kunigitaj manoj. 

Dans ces villages à l'architecture typique, on vit principalement encore dans la rue. On y travaille, on y joue, on s'y lave, on y palabre, au milieu des canards et des chèvres. Les enfants sont souriants et nous accueillent les mains jointes en nous disant « namasté ».

En Panauti, ni rendevuis kun Mbrigandra, franclingva nepalano kaj amiko de miaj genevoj, de kiam ili laboris en tiu vilaĝo antaŭ pli ol jardeko. 

A Panauti, nous avons rendez-vous avec Mbrigandra, un ami francophone de mes neveux qui ont travaillé dans ce village il y a plus de dix ans.


Bela vico !
Un beau rang d'oignons !


Sur restoracia belvedero.
Une halte au restaurant.

Dhulikel ni vizitis dum la rikolto de rizo, kiun oni ventumas antaŭ la domoj.
Dhulikel est en pleine récolte du riz que l'on vanne devant les maisons.


Survoje, ni haltis por ĉirkaŭiri la plej grandan Ŝivan statuon de la tuta Nepalo. 

En route nous nous arrêtons voir la plus grande statue de Shiva du Népal.


Bungamati estas vilaĝo de metiistoj, precipe de skulptistoj. 

Bungamati est un village d'artisans, principalement de sculpteurs.

Sed Khokana-n ni trovis la plej alloga. Je sesdek kilometroj for de Ĉinujo, tiu vilaĝo famas pro sia mustardoleo. En vivoplenaj stratetoj, Mezepoko najbaras la plej laŭmodajn ĝinzojn kaj poŝtelefonojn. 

Mais c'est Khokana le plus attrayant. A 60 kilomètres de la Chine, ce village est célèbre pour son huile de moutarde. Dans les rues pleines de vie, le Moyen-âge côtoie les jeans à la mode et les téléphones portables dernier cri.

Magazeno de la oleopremilo.
Magasin du pressoir à huile.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire